Future

Screen Shot 2563-11-09 at 14.41.35
“FinTech”

Product Update : กองทุน B-FUTURE และ B-FUTURESSF โดย Product Management, กองทุนบัวหลวง กองทุน B-FUTURE มีแนวคิดการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ และการบริโภคในอนาคต หรือ “Future of Everything” จึงเห็นว่า…

Screen Shot 2563-08-24 at 13.34.35
“กำลัง 2”

(เลือกที่รูปเพื่ออ่านฉบับเต็ม) สรุปประเด็นสำคัญ ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กองทุน B-FUTURE ได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยในอัตราหน่วยละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 3 ในรอบ 2 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน และคิดเงินปันผลรวมทั้งสิ้นหน่วยละ 0.66 บาท (จัดตั้งวันที่ 27…

Screen Shot 2563-08-20 at 13.04.26
“กำลังมา”

(เลือกที่รูปเพื่ออ่านฉบับเต็ม) Highlight หุ้นกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยีซึ่งพุ่งแรงในปีนี้ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่โดย Fund Flow ที่เข้ามา ส่วนใหญ่ เข้ามาซื้อกองทุนอีทีเอฟ เช่น อีทีเอฟที่มีธีมลงทุนในธุรกิจ Cloud และแรงซื้อจากนักลงทุนรายย่อย / วัฎจักรสินค้าคงคลังของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ประเภทเมโมรี น่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้ว อุปสงค์ของวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์จะเร่งตัวขึ้น / ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ไม่มีนัยยะต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี  /…

Screen Shot 2563-07-17 at 10.56.38
ทำไม…ต้องมี กลุ่ม B-FUTURE

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) เน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศของบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์ จากแนวโน้มการบริโภคในอนาคต หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และหรือนวัตกรรมใหม่ ที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับแนวโน้ม การบริโภค การดำเนินธุรกิจ และเศรษฐกิจในอนาคต ปัจจุบัน กองทุน B-FUTURE ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 2 กองทุน ได้แก่ Allianz Global Artificial…

Screen Shot 2563-06-16 at 11.46.00
B-INNOTECH / B-INNOTECHRMF

(เลือกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม) Highlight สำคัญ ผลตอบแทนหุ้นกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยีเมื่อวัดจากดัชนี MSCI ACWI Information Technology ตั้งแต่ต้นปีถึงสื้นเดือนเมษายน พบว่า ยังเป็นหุ้นในกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มอื่น เหตุผลเนื่องจากอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านเทคโนโลยี โดยภาพรวม ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 เท่าไร อุปสงค์ดังกล่าวมาจากทางทั้งทาง “ฝั่งธุรกิจ” และจากทาง “ฝั่งผู้บริโภค”…

Screen Shot 2563-05-13 at 10.02.40
กองทุนที่เกาะติดเทรนด์โลก ตอน “เทคโนโลยี”

(เลือกที่ภาพชม Clip vdo) โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก เกิดธุรกิจใหม่ๆ และก็มีหลายธุรกิจที่ล้าสมัย โดยธุรกิจที่ได้รับความนิยม เติบโตได้ดี จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลกสมัยใหม่ หรือเป็นที่ต้องการของคนในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ หรือสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนยุคใหม่ ด้วยเหตุนี้ทำให้ธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่น่าลงทุน…

Screen Shot 2563-04-13 at 11.32.43
B-INNOTECH : กองทุนหลัก “ต่อไปอย่างไร” กับวิกฤต COVID-19

มาต่อกันตอนที่ 2 ครับ Fidelity Global Technology fund กองทุนหลักของ B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF เผยแนวทางจัดการ ซึ่งจะมาดูกันว่า “ความต้องการเทคโนโลยีต่อไปเป็นอย่างไร โอกาสธุรกิจในกลุ่ม FAANG รวมถึง ห่วงโซ่อุปทานจะไม่เหมือนเดิม” (ข้อมูล ณ…

Screen Shot 2563-04-10 at 11.37.56
B-INNOTECH : ตอนนี้กองทุนหลัก “ทำอะไร” ช่วงวิกฤต COVID-19

ขณะที่เกือบทั้งโลกกำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ความกังวลทำให้เกิดการเทขายสินทรัพย์ลงทุนเกือบทุกประเภทอย่างหนักหน่วง แต่มุมมองของการบริหารแบบ Active ซึ่งมองที่อนาคตข้างหน้าของธุรกิจก็มีแนวทางตักตวงโอกาสไปอย่างไม่ประมาท Fidelity Global Technology fund กองทุนหลักของ B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF เผยแนวทางจัดการ ซึ่งวันนี้จะมาดูกันว่า “ตอนนี้กองทุนหลักทำอะไรไปแล้ว” (ข้อมูล ณ วันที่…

1 2 3