บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่

(เลือกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม)

Highlight สำคัญ

กองทุน B-FUTURE ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 2 กองทุน ได้แก่ Allianz Global Artificial Intelligence และ Fidelity Fund – China Consumer Fund

กองทุน Allianz Global Artificial Intelligence เพิ่มน้ำหนักใน “กลุ่มแอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI Application)” ซึ่งมีสัดส่วน 40% ณ ปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัท Software & Services เนื่องจากเคยได้ลดน้ำหนักมาตั้งแต่กลางปี ค.ศ. 2019 กลุ่มนี้ปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบน้อยจากห่วงโซ่การผลิตเทคโนยี ทั่วโลกที่หยุดชะงัก อีกทั้งยังได้ประโยชน์จากการ Work from home สูงที่สุดแล้ว และ เพิ่มน้ำหนักในกลุ่มธุรกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ (AI Infrastructure) ซึ่งมีสัดส่วน 34% ณ ปัจจุบัน อาทิ ผู้ผลิต เซมิคอนดักเตอร์เพราะราคาปรับตัวลดลงจนน่าสนใจ การเข้าซื้อในราคาที่ต่ำกว่าช่วงต้นปีถือเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากผู้จัดการกองทุน เคยได้ลดน้ำหนักการลงทุนไปเมื่อต้นปี พ.ศ. 2563

กองทุน Fidelity Fund – China Consumer Fund กระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ผ่านมากองทุนได้รับประโยชน์จากการ overweight ค้าปลีก ออนไลน์ เกมส์ออนไลน์ การศึกษาออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้กองทุนยัง overweight สินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่ม Healthcare โดยมีมุมมองว่ากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้ประโยชน์จากการ Work from home และกลุ่ม Healthcare มีโอกาสเติบโตจาก การค้นพบวัคซีนหรือการรักษาแบบใหม่ๆ

(โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในฉบับเต็ม)

 June 16, 2020