Product Update

Screen Shot 2563-11-27 at 09.48.32
โอกาส และ โอกาส

BF Product Update กองทุน B-CHINE-EQ โดย Product Management กองทุนบัวหลวง (เลือกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม) ระดับมูลค่าตลาดจีน A-Shares ในตอนนี้เมื่อวัดจาก FW P/E 16.7 x สูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ระดับ…

Screen Shot 2563-11-09 at 14.41.35
“FinTech”

Product Update : กองทุน B-FUTURE และ B-FUTURESSF โดย Product Management, กองทุนบัวหลวง กองทุน B-FUTURE มีแนวคิดการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ และการบริโภคในอนาคต หรือ “Future of Everything” จึงเห็นว่า…

Screen Shot 2563-10-16 at 11.50.35
“ทยอยมา”

ภาพรวมการลงทุนของกองทุน B-IR-FOF และ B-IR-FOFRMF ณ 30 กันยายน 2563 โดย Fund Management นับตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ตลาดหุ้นไทย และโลกถูกกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงมากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยจากภาวะโรคระบาดที่ขยายวงกว้าง…

Screen Shot 2563-09-25 at 11.56.03
กลับมาปันผลได้แล้ว

(เลือกที่รูปเพื่ออ่านฉบับเต็ม) Product Update กองทุนบัวหลวงปัจจัย 4 โดย Product Management กองทุนบัวหลวง ตั้งแต่ต้นปี 63 (ม.ค. – ก.ค.) กองทุนให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) โดยผลตอบแทนของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 อยู่ที่…

Screen Shot 2563-08-25 at 10.46.40
“สะดุดนิดนึง”

(เลือกที่รูปเพื่ออ่านฉบับเต็มและข้อมูลกองทุน Wellington Global Health Care Equity Portfolio ที่ BCARE และ BCARERMF ลงทุน) ในช่วงครึ่งแรกของปี ค.ศ. 2020 ธุรกิจโกลบอลเฮลธ์แคร์โดยเฉพาะกลุ่มไบโอเทคโนโลยี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในสามส่วนคือ 1. สถานการณ์โควิด-19…

Screen Shot 2563-08-24 at 13.34.35
“กำลัง 2”

(เลือกที่รูปเพื่ออ่านฉบับเต็ม) สรุปประเด็นสำคัญ ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กองทุน B-FUTURE ได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยในอัตราหน่วยละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 3 ในรอบ 2 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน และคิดเงินปันผลรวมทั้งสิ้นหน่วยละ 0.66 บาท (จัดตั้งวันที่ 27…

Screen Shot 2563-08-20 at 13.04.26
“กำลังมา”

(เลือกที่รูปเพื่ออ่านฉบับเต็ม) Highlight หุ้นกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยีซึ่งพุ่งแรงในปีนี้ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่โดย Fund Flow ที่เข้ามา ส่วนใหญ่ เข้ามาซื้อกองทุนอีทีเอฟ เช่น อีทีเอฟที่มีธีมลงทุนในธุรกิจ Cloud และแรงซื้อจากนักลงทุนรายย่อย / วัฎจักรสินค้าคงคลังของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ประเภทเมโมรี น่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้ว อุปสงค์ของวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์จะเร่งตัวขึ้น / ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ไม่มีนัยยะต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี  /…

Screen Shot 2563-08-13 at 15.43.02
ลงทุนจีน “ทั่วโลก”

(เลือกที่ภาพเพื่ออ่าน BF  Product Update ฉบับเต็ม) Highlight ดัชนีบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ อาทิ ยอดขายบ้านใน 30 เมืองหลัก ปริมาณการใช้ถ่านหินในการผลิตพลังงาน ระดับการจราจรใน 10 เมืองหลัก กลับมาอยู่ที่ระดับเดียวกันกับก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 ความขัดแย้งทางการค้าที่ตึงเครียดต่อเนื่องทำให้บริษัทจีนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดของสหรัฐฯ หันกลับมาจดทะเบียนในตลาดจีน และฮ่องกงเพราะต้องการลดความไม่แน่นอนของตัวเอง…

Screen Shot 2563-07-29 at 15.04.23
กลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์…ศักยภาพที่มาแล้ววันนี้

(เลือกที่รูปเพื่ออ่านฉบับเต็ม) Wellington Global Health Care Equity Portfolio ซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุน BCARE และ BCARERMF เปิดแนวทางปรับการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรก 2020 เพื่อรับการลงทุนในช่วงถัดไปอย่างไร ใน BF Product Update ของกองทุนบัวหลวง กองทุนหลักปรับพอร์ตและมีมุมมองในระยะต่อไปอย่างไร…

1 2 19