B-MAPS

Screen Shot 2563-07-26 at 07.09.59
“รอด” “ไม่รอด” วัดกันที่กำลัง “ภาครัฐ”

(เลือกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม) Bualuang Multi-Asset Portfolio Solutions (B-MAPS) for Q3 2020 การแพร่ระบาดของ COVID-19 นับเป็นจุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจโลกจากเดิมที่ขยายตัวในอัตราชะลอตัวอันเป็นผลจากความตึงเครียดด้านการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) กลับกลายเป็นพลิกกลับมาหดตัวอย่างหนักเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสเป็นเหตุให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 สำหรับในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ COVID-19 ก็ยังคงเป็นความเสี่ยงหลักและเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม…