“รอด” “ไม่รอด” วัดกันที่กำลัง “ภาครัฐ”

(เลือกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม)

Bualuang Multi-Asset Portfolio Solutions (B-MAPS) for Q3 2020

การแพร่ระบาดของ COVID-19 นับเป็นจุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจโลกจากเดิมที่ขยายตัวในอัตราชะลอตัวอันเป็นผลจากความตึงเครียดด้านการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) กลับกลายเป็นพลิกกลับมาหดตัวอย่างหนักเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสเป็นเหตุให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 สำหรับในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ COVID-19 ก็ยังคงเป็นความเสี่ยงหลักและเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยกลับมาเดินเครื่องได้บ้างจะทำให้เศรษฐกิจโลกในปี 2021 ฟื้นตัวได้จากฐานที่ต่ำของปีนี้ แต่ไม่น่าจะกลับไปเดินเครื่องเต็มรูปแบบได้เท่ากับปี 2019 โดยรัฐบาลและธนาคารกลางจะเป็นผู้เล่นหลักในการประคองเศรษฐกิจผ่านการใช้เม็ดเงินทางการคลังและนโยบายการเงินในการคงอัตราดอกเบี้ยซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในระดับต่ำสุดในประวัติการณ์และจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปถึงปี 2021 โดยกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวได้ดีและแข็งแรงกว่ากลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ด้วยความสามารถในการดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังที่มีมากกว่า และปัญหาเฉพาะตัว (Country Specific Risk) ที่ต่ำกว่า

สภาพคล่องระดับมหาศาลที่ถูกอัดฉีดเข้ามาจากธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกประกอบกับมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของนักลงทุนหลังจากที่หลายประเทศได้ผ่อนคลายมาตรการ Lockdown เป็นแรงส่งสำคัญที่จะทำให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเช่นตราสารทุนสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า Valuation ของตราสารทุนจะปรับขึ้นมามาก แต่ยังคงมีโอกาสสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเติบโต เช่น หุ้นวัฏจักร (ผลประกอบการ ผลกำไร และราคาหุ้น ขึ้นลงตามแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจ) ที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิต กลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ESG

อย่างไรก็ตาม การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนยังคงเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรตระหนักถึง แม้ว่าในช่วงนี้ความเสี่ยงในตลาดจะได้รับผลกระทบมาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Systematic Risk) ซึ่งจะลดทอนประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงลงบ้าง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ได้แก่ ตราสารหนี้ และ REITs ยังคงมีความสำคัญสำหรับพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับที่ไม่สูงมากนัก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวและมาตรการผ่อนคลายที่อาจทำให้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตลดต่ำลงได้

ข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัท”) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้อง หรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในบทความเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งสาธารณชน หรือผู้ลงทุนทราบ บทความฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

July 26, 2020