บัวแก้ว / บัวหลวงธนคม / บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน / บัวหลวงทศพล

(เลือกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม)

Highlight สำคัญ

บัวแก้ว / บัวแก้ว2 : ตั้งแต่ต้นปี 63 (ม.ค. – มี.ค.) กองทุนให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) โดยผลตอบแทนของกองทุนเปิดบัวแก้ว และ บัวแก้ว 2 อยู่ที่ -24.90% และ -24.75% ตามลำดับ ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) อยู่ที่ -27.95% และหากอ้างอิงสัดส่วนลงทุน มาดูกันว่ากลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกที่ลงทุนเป็นอย่างไรกันบ้างในรายงานฉบับเต็ม

บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน : ตั้งแต่ต้นปี 63 (ม.ค. – มี.ค.) กองทุนให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) โดยผลตอบแทนของกองทุนเปิดบัวลวงโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่ -26.55% และเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) อยู่ที่ -27.95% มาดูกันว่ากลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกที่ลงทุนเป็นอย่างไรกันบ้างในรายงานฉบับเต็ม

บัวหลวงธนคม : ตั้งแต่ต้นปี 63 (ม.ค. – มี.ค.) กองทุนให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) โดยกองทุนเปิดบัวหลวงธนคมอยู่ที่ -24.59% และเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) อยู่ที่ -27.95% มาดูกันว่ากลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกที่ลงทุนเป็นอย่างไรกันบ้างในรายงานฉบับเต็ม

บัวหลวงทศพล : ตั้งแต่ต้นปี 63 (ม.ค. – มี.ค.) กองทุนให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) โดยกองทุนเปิดบัวหลวงทศพลอยู่ที่ -24.26% และเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) อยู่ที่ -27.95% มาดูกันว่ากลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกที่ลงทุนเป็นอย่างไรกันบ้างในรายงานฉบับเต็มMay 18, 2020