บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ล RMF / บัวหลวงหุ้น 25% RMF

(เลือกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม)

Highlight สำคัญ

ตราสารทุน : ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนขายหุ้นบางตัวที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นมาบ้าง และในปีนี้ผู้จัดการกองทุนใช้ความระมัดระวัง
ในการเลือกหลักทรัพย์มากยิ่งขึ้น โดยหลีกเลี่ยงกลุ่มพลังงาน กลุ่มปิโตรเคมี และกลุ่มธนาคาร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เพราะการแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้กิจกรรมการผลิต การบริการ และการใช้จ่ายขยายวงกว้างในเชิงลบรวมถึงกลุ่มท่องเที่ยวที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองบวกต่อกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม

ตราสารหนี้ : ผู้จัดการกองทุนคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นมีแนวโน้มปรับลดลงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งมี โอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 25 bps ภายในไตรมาส 2 นี้ เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มหดตัวแรง อ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็มMay 18, 2020