B-INNOTECH : กองทุนหลัก “ต่อไปอย่างไร” กับวิกฤต COVID-19

มาต่อกันตอนที่ 2 ครับ Fidelity Global Technology fund กองทุนหลักของ B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF เผยแนวทางจัดการ ซึ่งจะมาดูกันว่า “ความต้องการเทคโนโลยีต่อไปเป็นอย่างไร โอกาสธุรกิจในกลุ่ม FAANG รวมถึง ห่วงโซ่อุปทานจะไม่เหมือนเดิม”

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2020 จาก Fidelity Global Technology Fund และเรียบเรียงโดย BF Product Management)

สำหรับการลงทุนหุ้นในกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยีแล้ว เหตุการณ์ COVID-19 ทำให้มุมมองเปลี่ยนไปจากเดิมไหม

ผู้จัดการกองทุนมองว่า อุปสงค์ต่อเทคโนโลยีจะมีแนวโน้มเหมือนเดิมกับช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ COVID-19 หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ ลองคิดดูสิว่าภายใต้บรรยากาศ 1. Work from Home ณ ปัจจุบัน 2. การฟื้นตัวจากหายนะ และ 3. แผนฉุกเฉินของแต่ละบริษัท ทั้งหมดที่ว่ามานี้ทำให้การปฏิสัมพันธ์ด้านดิจิตอลของคนบนโลกยิ่งทวีความสำคัญสูงขึ้นกว่าแต่ก่อน การบริโภคสื่อเช่นกัน ผู้คนติดต่อเข้าหากันทางดิจิตอลเพราะการติดต่อกันทางตรงยังมีประเด็นให้ต้องระวัง ดังนั้นอุปสงค์ต่อเทคโนโลยียังคงเติบโตดีทั้งก่อนและหลังสถานการณ์ COVID-19

ผู้จัดการกองทุนได้กล่าวถึงตัวบริษัท FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) ต่อไปด้วยว่า Facebook และ Google ในระยะสั้นจะเผชิญความเสี่ยงตรงที่รายได้โฆษณาออนไลน์จะลดลงจากปัจจัยเสี่ยงมหภาคแต่ในระยะยาวยังดีอยู่ ขณะที่ Amazon กับ Netflix ในระยะสั้นค่อนข้างจะดีเพราะมีโมเดลทางธุรกิจที่แตกต่างจากบริษัทอื่นตรงที่เป็นธุรกิจที่มีรายได้มาจากอีคอมเมิร์สกับเป็นบริษัทที่มีรายได้มาจากการสตรีมมิ่งข้อมูลซึ่งกำลังได้ประโยชน์จาก Stay at home economy

สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ห่วงโซ่อุปทานสายการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีโลกเปลี่ยนแปลงไปไหมอย่างไร บริษัทจะเกิดการวกกลับของกระแสโลกาภิวัฒน์ (De-globalization) จนลดบทบาทการผลิตในภูมิภาคลงไหม

ผู้จัดการกองทุน เขามองว่าห่วงโซ่อุปทานยังคงเป็น Global Supply Chain เพียงแต่ว่าฐานการผลิตและ/หรือโรงงานที่ตั้งของการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีที่เคยเน้นอยู่แต่ในประเทศจีน จะถูกกระจายตัวออกไปยังประเทศอื่น เช่น เวียดนาม อินเดีย เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่อยากให้ใช้คำว่า De-globalization

ข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัท”) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้อง หรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในบทความเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งสาธารณชน หรือผู้ลงทุนทราบ บทความฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

April 13, 2020