B-INNOTECH : ตอนนี้กองทุนหลัก “ทำอะไร” ช่วงวิกฤต COVID-19

ขณะที่เกือบทั้งโลกกำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ความกังวลทำให้เกิดการเทขายสินทรัพย์ลงทุนเกือบทุกประเภทอย่างหนักหน่วง แต่มุมมองของการบริหารแบบ Active ซึ่งมองที่อนาคตข้างหน้าของธุรกิจก็มีแนวทางตักตวงโอกาสไปอย่างไม่ประมาท
Fidelity Global Technology fund กองทุนหลักของ B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF เผยแนวทางจัดการ ซึ่งวันนี้จะมาดูกันว่า “ตอนนี้กองทุนหลักทำอะไรไปแล้ว”

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2020 จาก Fidelity Global Technology Fund และเรียบเรียงโดย BF Product Management)

กองทุนหลักมีการปรับพอร์ตลงทุนอย่างไรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ผู้จัดการกองทุนยังคง Full invested เหมือนที่เคยบริหารพอร์ตมา การเปลี่ยนแปลงฐานะลงทุนของหุ้นในพอร์ตมีเหมือนกันแต่ถือว่าน้อยมาก หุ้นในพอร์ตที่เกี่ยวโยงกับ Stay at home เช่น หุ้นในกลุ่ม Gaming ตอนนี้ได้รับประโยชน์สูงสุด (เช่น บริษัท Activision Blizzard, บริษัท Electronic Arts) หุ้นในกลุ่ม Online media และหุ้นในกลุ่ม Cloud Software

ในแง่ของสัดส่วนการลงทุนรายประเทศ ผู้จัดการกองทุนได้ลดสัดส่วนหุ้นทางฝั่งเอเชียและเพิ่มฐานะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯเพราะเล็งเห็นตลาดหุ้นสหรัฐฯลดลงมากกว่าตลาดหลักอื่นในโลก ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้คือสิ่งที่ผู้จัดการกองทุนได้ทำมาในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ด้านการบริหารสภาพคล่องของกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนกล่าวว่าได้ติดตามเงินเข้าออกกองทุนทุกวัน เมื่อดูตัวเลขแล้วรู้สึกสบายใจไร้กังวลต่อการบริหารสภาพคล่องในช่วงนี้ ที่พบเงินไหลออกมากที่สุดต่อวันอยู่ที่ประมาณ 1 เปอร์เซนต์ของพอร์ต ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่จัดการได้ ในขณะที่ทีมงานฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ให้ข้อมูลตัวเลขทางสถิติจากการทำ Stress test จำนวนหลายครั้งว่า 95% ของกองทุนหลัก สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ภายใน 20 วัน

ด้านความผันผวนของราคาตลาดในตอนนี้ ผู้จัดการกองทุนมองว่าความผันผวนของตลาดเป็นโอกาสของ Active manager เช่นตัวเขาที่คอยเลือกหุ้นรายตัว ในทางตรงกันข้าม กองทุนโกลบอลเทคโนโลยีประเภทที่ใช้ควอนต์เป็นโมเดลในการซื้อขายต้องเผชิญกับภาวะถูกบังคับขายหุ้น (Forced sales) ที่ราคาต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนมากไปกว่านี้ (Cut losses)

ข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัท”) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้อง หรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในบทความเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งสาธารณชน หรือผู้ลงทุนทราบ บทความฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

April 10, 2020