ทำไมลูกค้าถึงเชื่อมั่นในกองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.บัวหลวง

 

ทำไมลูกค้าถึงเชื่อมั่นในกองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.บัวหลวง

บลจ. บัวหลวง สามารถให้บริการ “ซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยน” หน่วยลงทุนของกองทุนตราหนี้และกองทุนอื่นๆ ทุกกองทุนของ บลจ. บัวหลวง ได้เป็นปกติ เช่นที่เคยเป็นมา

ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาด มีความไม่มั่นใจต่างๆ เกิดขึ้นในตลาดอย่างที่ผ่านมา 2 สัปดาห์นี้  บลจ. บัวหลวง ขอเรียนให้ทราบว่า เราสามารถรับมือโดยไม่มีปัญหาแต่ประการใด เพราะ 

1. เราคัดสรรตราสารหนี้ที่จะลงทุนอย่างพิถีพิถัน รอบคอบ และระมัดระวังอยู่เสมอ ทำให้คุณภาพของทรัพย์สิน (Asset Quality) ของกองทุนตราสารหนี้ของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ “สูงมาก”  ซึ่งไม่มีอะไรจะทำให้ท่านมั่นใจได้ดีไปกว่าการแสดงพอร์ตของกองทุนตราสารหนี้ให้เห็นคุณภาพของสิ่งที่เราลงทุน  

2. เราสำรองสภาพคล่องให้กองทุนไว้เผื่อรองรับการไถ่ถอน ให้เพียงพอกับแต่ละสถานการณ์อยู่เสมอ 

3. ธนาคารกรุงเทพ และ บลจ. บัวหลวง ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าอย่างเข้าใจและใกล้ชิด ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้คำแนะนำที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านผู้ลงทุน มากกว่าคิดถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจของเรา … นี่คือที่มาของความไว้เนื้อเชื่อใจกันที่เราได้รับจากท่านผู้ลงทุน 

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ก็ติดตามสถานการณ์ร่วมกับเราอย่างใกล้ชิด ทั้งยังแสดงตนกับเราโดยที่เรายังไม่ได้ร้องขอ ว่าแบงค์พร้อมจะสนับสนุนสภาพคล่องให้เราอย่างเต็มที่ซึ่งเมื่อเห็นคุณภาพของสินทรัพย์ที่เราลงทุน แบงค์แม่ก็มีความสบายใจมาก

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาขาธนาคาร กับ บลจ บัวหลวง มีความพร้อมที่จะทำให้ท่านเกิดความเข้าใจ มั่นใจ และตัดสินใจได้เองอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การสนับสนุนเราด้วยดีมาโดยตลอด 

วรวรรณ ธาราภูมิ
ประธานกรรมการบริหาร บลจ.บัวหลวง จำกัด

29 มีนาคม 2563

March 30, 2020