Fidelity มอง COVID-19 เอื้อโอกาส

Fidelity Global Technology Fund พูดถึง COVID-19 กับการลงทุนกลุ่มเทคโนยีว่ามีผลกระทบอย่างไร ซึ่งเป็นแนวทางให้กับ B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF

ผลกระทบ COVID-19 ต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยีเป็นอย่างไร

 • กิจกรรมในภาคการผลิตด้านเทคโนโลยีของจีนที่หยุดตัวลงจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทางด้านสายการผลิตของเทคโนโลยีที่มาจากประเทศจีนจำแนกตามรายกลุ่มธุรกิจดังนี้
  – กลุ่มที่เดินสายการผลิตแบบออโต้ (Automated) เช่น ผู้ออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ มีผลกระทบน้อยมากเนื่องจากยังคงดำเนินกำลังการผลิตที่ระดับ 100% นับตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดจนถึงปัจจุบันวันที่ 18 มีนาคม 2563
  – กลุ่มที่ใช้แรงงานบางส่วนในสายการผลิต: ได้รับผลกระทบโดยตรง กองทุนหลักมองว่าบริษัทในกลุ่มนี้จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ และจะเริ่มเพิ่มระดับกำลังการผลิตจาก 50% ณ ปัจจุบันสู่ 100% ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563
  หากดูจาก Apple และ Microsoft ซึ่งเป็นหุ้นถือครองอันดับต้นๆของพอร์ตกองทุนหลัก นั้นจะได้รับผลกระทบหรือไม่
  – ทั้งสองบริษัทได้ประกาศให้ตลาดได้รับทราบในช่วงก่อนหน้านี้ว่ารายได้จะต่ำกว่าคาดโดยมีสาเหตุจากทั้งทางฟากอุปสงค์ (คนอยู่บ้านไม่ออกไปไหน ไม่ออกไปร้านค้าของค่าเทคโนโลยี) และทางฟากอุปทาน (กระบวนการผลิตได้รับผลกระทบ อาทิเช่น Hon Hai Precision Industry บริษัทสัญชาติจีนซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ ให้กับค่ายมือถือ Apple ต้องลดกำลังการผลิตลง คาดว่าจะสามารถกลับมาเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 100% ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563)

กลุ่มเทคโนโลยีแขนงใดที่จะได้รับผลกระทบจากผลพวงของ COVID-19 จนต้องหยุดชะงักสายการผลิตไปบ้าง

 • บริษัทเทคโนโลยีที่อยู่ในกลุ่มฮาร์ดแวร์และเซมิคอนดักเตอร์: เนื่องจากใช้ส่วนประกอบที่มาจากห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก เช่นบริษัท Apple (กองทุนหลักมีสัดส่วนลงทุนประมาณ 5.7% ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563)
 • บริษัทเทคโนโลยีที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวออนไลน์: เนื่องจาก การยกเลิกแผนการเดินทาง เช่น บริษัท Ctrip.com (กองทุนหลักไม่ได้ถือครองหุ้นดังกล่าวแล้ว)

กลุ่มเทคโนโลยีแขนงไหนที่ทนต่อแรงเสียดทานจากสถานการณ์ COVID-19 ได้ดีเยี่ยม

 • กลุ่มวีดีโอเกมส์ (กองทุนหลักมีสัดส่วนลงทุนตามธีมนี้อยู่ที่ประมาณ 10%): ผู้คนจำนวนมากอยู่บ้านและกำลังเล่นเกมส์ รายได้ของบริษัทเกมส์ได้รับประโยชน์เชิงบวก
 • Digital Media (กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนตามธีมนี้อยู่ที่ประมาณ 11%): ปริมาณการเยี่ยมชมจะเพิ่มขึ้นจากที่คนอาศัยอยู่แต่ในบ้าน ผู้ให้บริการ Netflix มียอดผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้น ส่งผลบวกต่อรายได้บริษัท

Source: Fidelity Global Technology Fund, Jan 2020

COVID-19 ส่งผลกระทบต่อพอร์ตกองทุนหลัก Fidelity Global Technology อย่างไร

 • ต้องเข้าในก่อนว่าอุปสงค์ต่อเทคโนโลยีเป็นแรงส่งเชิงโครงสร้างที่ Long term Growth Story ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ COVID-19
 • จุดเด่นของ Sector นี้ไม่อยู่ที่ยอดขายที่ขึ้นลงตามวัฏจักรเศรษฐกิจ แต่เป็นที่ธีมการลงทุนซึ่งถูกวางไว้ในระยะยาวอาทิ Cloud Computing, Artificial Intelligence, machine learning, 5G, Electric Vehicle และ Digital Media Consumption ประเด็นกังวลต่อสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลบวกต่อกลุ่มเทคโนโลยีที่อยู่ในหมวด Sensor (เซนเซอร์) และ Data center (การวิเคราะห์ประมวลผลทางด้านข้อมูล) ซึ่งมีปริมาณเติบโตขึ้นกว่าก่อน

กองทุนหลักมีการปรับพอร์ตลงทุนอย่างไรภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด

 • หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯร่วงลงมากกว่าหุ้นเทคโนโลยีอื่นๆ โดยเฉพาะบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ทำให้กองทุนหลักเพิ่มฐานะลงทุนในบริษัทเทคสหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ทีผ่านมา
 • กองทุนหลักมองว่าสถานการณ์ COVIT-19 ส่งผลกระทบระยะสั้นต่อพื้นฐานของกลุ่มเทคโนโลยี ในระยะยาวธีมที่กองทุนหลักมองไว้ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง อาทิ
  – Cloud Computing จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ COVIT-19
  – Artificial Intelligence และ Machine Learning จะเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับอุปสงค์ทางด้านการวิเคราะห์และประมวลผล
  – 5G การสร้างเครือข่ายยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
  – Video-gaming พบผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น เพราะผู้บริโภคอยู่บ้าน เล่นเกมส์ และซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
  – Electric vehicles เช่น รถไฟพลังงานไฟฟ้า ยังคงดำเนินต่อไปคำเตือน

ข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัท”) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้อง หรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในบทความเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งสาธารณชน หรือผู้ลงทุนทราบ บทความฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

March 20, 2020