เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ความผันผวนของตลาดยังคงอยู่