BCARE / BCARERMF กับ สีสันท่ามกลางกระแส COVID-19

BCARE และ BCARERMF ใน BF Product Update  กองทุนบัวหลวง

สีสัน…เกิดขึ้นทันที เมื่อ “บริษัทยา AstraZeneca เตรียมพร้อมจำหน่ายวัคซีน 400 โดสในยุโรปภายในปลายปีนี้” กองทุนหลัก Wellington Global Healthcare Equity Fund มีฐานะลงทุนในบริษัทนี้เป็น Top 10 Holdings มาโดยตลอด

บริษัท AstraZeneca เป็นผู้ผลิตยาสัญชาติอังกฤษ มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเคมบริดจ์ มีข้อตกลงร่วมกันกับพันธมิตรผู้ผลิตวัคซีน เพื่อจำหน่ายวัคซีนที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองใน University of Oxford ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของเยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ โดยเป็นการดำเนินการวิจัยแบบไม่แสวงหากำไร การทดลองที่ว่านี้ปัจจุบันอยู่ในระยะเฟส 2 ถึงเฟส 3 โดยเตรียมทดลองกับอาสาสมัครจำนวน 10,000 คน

ข้อตกลงที่ว่านี้เกิดขึ้นเพราะเพื่อเป็นหลักประกันให้กับชาวยุโรปหลายร้อยล้านคนให้สามารถเข้าถึงวัคซีนหากผ่านการอนุมัติใช้ได้ การร่วมมือกันแบบห่วงโซ่อุปทานระหว่างพันธมิตรนี้ช่วยให้วัคซีนจำหน่ายจ่ายแจกไปได้อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีการผลิควัคซีนของบริษัท AstraZeneca มีชื่อเรียกว่า AZD1222 ไม่เคยถูกปรับนำมาใช้กับมนุษย์มาก่อนแต่ระหว่างการทดลองได้ทำให้โปรตีนในตัวไวรัสโคโรนาอ่อนแอลงจากการทดลองกับลิงชิมแปนซี

ระหว่างนี้บริษัท AstraZeneca ได้คัดเลือกบริษัท Emergent BioSolutions ของสหรัฐฯเป็นหนึ่งในตัวช่วยเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนโดยได้มีการทำสัญญากันก่อนหน้านี้คิดเป็นมูลค่า 87 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

กองทุนหลักแม้จะดูมีสีสันขึ้นมาจากการถือครองบริษัทผู้ผลิตวัคซีนที่มีข่าวเชิงบวกด้านการผลิตวัคซีน แต่ยังคงตรงและยืดมั่นในปรัชญาการลงทุนเช่นเดิมและได้เรียนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ทราบมาโดยตลอดว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากเราอยู่บนสนามแข่งของการลงทุนระยะยาวในธุรกิจโกลบอลเฮลธ์แคร์ที่มีความแข็งแกร่งซึ่งได้รับแรงส่งเขิงโครงสร้างจาก

  1. การค้นพบนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านการรักษา การบำบัดโรคที่ใช้ระยะเวลา Therapeutics ซึ่งสร้างรายได้ต่อเนื่องหลังออกสู่ตลาด
  2. โครงสร้างประชากรสูงอายุที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะจีน ยุโรป สหรัฐฯ
  3. อุปสงค์และความต้องการเข้ารับการรักษาและการดูแลสุขภาพที่เกิดขึ้นทั่วโลก เทคโนโลยีให้คำปรึกษาแบบอินโนเวทีฟเฮลธ์ เช่น เทเลเมดีซีน กองทุนหลักก็มีฐานะลงทุนด้วยเช่นกัน

สิ้นเดีอนพ.ค. 2020 กองทุนหลักมีฐานะลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ขนาดกลาง มีฐานะลงทุนน้อยในบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ขนาดเล็ก บริษัทผู้ให้บริการทางการแพทย์

ในแง่การลงทุนรายประเทศ มีฐานะลงทุนส่วนใหญ่ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง มีฐานะลงทุนส่วนน้อยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัท”) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้อง หรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในบทความเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งสาธารณชน หรือผู้ลงทุนทราบ บทความฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

June 29, 2020