บัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(เลือกที่ภาพเพื่ออ่านฉบับเต็ม)

Highlight สำคัญ

กองทุนหลักได้ปรับกลยุทธ์เข้าสู่โหมดปลอดภัย (Defensive) ในช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค. มีการเพิ่มสัดส่วนตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี (Overweight Short Duration Bond) ขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างมาก และลดสัดส่วนการลงทุนตราสารหนี้ซึ่งให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยระดับ 9% ขึ้นไป ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นตราสารหนี้ในกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายตราสารทุน (Equity like)
คาดว่าจากนี้ไปจะเริ่มขายทำกำไรตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีราคาสูงกว่าพาร์ และกลับมาลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวที่มีราคาร่วงลงต่ำกว่าราคาพาร์เพื่อที่จะแสวงหาโอกาสจากตลาดขาขึ้นหากสถานการณ์ COVIT-19 คลี่คลาย ด้านอายุเฉลี่ยคงเหลือของตราสารหนี้ในพอร์ตลงทุนคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ จากนี้ไป นอกจากนี้ยังเพิ่มสัดส่วนถือครองเงินสดในเดือน มี.ค.เป็นระดับ 5 – 7% เพื่อรองรับหากมีการไถ่ถอนจากนักลงทุนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับมีทิศทางตรงกันข้าม คือ กองทุนได้รับความสนใจเพิ่มจากนักลงทุนจนทำให้มีกระแสเงินสดไหลเข้าในห้วงเวลาที่ผ่านมาMay 19, 2020