Invesco ปรับพอร์ตหุ้นในเอเชียรับโอกาสจากวิกฤต COVID-19

Invesco Asian Equity Fund  กองทุนหลักของ B-ASIA และ B-ASIARMF ที่ทั้งสองกองทุนเข้าไปลงทุน มาอัพเดทว่าได้ทำอะไรไปบ้าง เพื่อรับมือวิกฤต COVID-19

กองทุนหลักมีการปรับพอร์ตอย่างไร มีการลงทุนในหุ้น Defensive หรือเพิ่มสัดส่วนการถือครองเงินสดอย่างไร

  • บนพื้นฐานของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 และราคาน้ำมัน กองทุนหลักได้พิจารณา “แยกความเสี่ยงเป็นสองประเด็นคือ ความเสี่ยงในแง่มุมที่มีโอกาสกินระยะเวลานาน (ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิบริษัทจดทะเบียน) กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นชั่วคราว” ภายใต้การประเมินความเสี่ยงที่พิจารณามาอย่างดีแล้ว
    • กองทุนหลักได้ “ลดสัดส่วนฐานะลงทุน” ในสถาบันการเงิน โดยเฉพาะธนาคาร และ
    • “เพิ่มฐานะลงทุน” ในบริษัทซึ่งเข้าข่ายองค์ประกอบสามประการคือ 1.ราคาหุ้นในตลาดร่วงลงมาอย่างรุนแรง 2. มีโอกาสดีดตัวกลับสูง และ 3. ได้ประโยชน์จากภาวะอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำยาวนาน การที่ราคาหุ้นในตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมประเทศญี่ปุ่น เผชิญแรงขายแบบขาดการยั้งคิด ทำให้กองทุนหลักค้นพบหุ้น Cyclical ที่กองทุนหลักไม่เคยคิดว่าจะลงทุนมาก่อน เช่น บริษัท Larsen & Toubro (อินเดีย) โชคดีมากที่ผู้จัดการกองทุนหลักได้ขายหุ้นในกลุ่มน้ำมัน (China Oilfield services) ซึ่งราคาแตะ Fair value ไปในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ร่วงลงหลังแรงปะทะของผู้ผลิตน้ำมันในกลุ่มโอเปก

มุมมองต่อสถานการณ์ COVID-19 และมุมมองต่อการฟื้นตัวของตลาด

  • กองทุนหลักมองว่า “เป็นไปไม่ได้หรือยากที่จะคาดเดาว่าจะควบคุมไวรัสได้เมื่อไร เนื่องจากการเข้าควบคุมมีต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ทั้งสิ้น” ข้อจำกัดการเดินทางเข้าออกประเทศ การที่ธุรกิจปิดดำเนินการ การปิดโรงเรียน และความกังวลต่อโรคระบาด (Pandemic) นำไปสู่การหดตัวอย่างรุนแรงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระทบความมั่นใจทั้งภาคผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ตลาดการเงินเริ่มเห็นได้แล้วว่าราคาตลาดสะท้อนความเสี่ยงในระดับสูงที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย (Global Recession) โดยมีเครื่องมืองทางการเงินและการคลังใช้ได้อีกไม่มากเลย
    คำถามที่อยู่ในใจของนักลงทุน คงจะเผยให้เห็นในเวลาอีกไม่กี่เดือน แน่นอนว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 โดยจะเริ่มฟื้นตัวช่วงครึ่งปีหลัง (2H2020) จากอุปสงค์ด้านสินค้าและบริการ และแรงกระตุ้นทางการคลัง กองทุนหลักมองว่าเป็นกรณีที่ว่านี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้ว
  • ปัจจุบันดัชนีตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมประเทศญี่ปุ่น ซื้อขายที่ระดับ Price-to-Book Ratio 1.3x (Historical low) “การเข้าลงทุนตลาดในระดับราคาเช่นนี้ในอดีตได้แสดงให้เห็นว่าจะมอบผลตอบแทนที่ดีอย่างมากในช่วงเวลาถัดไป” แม้ว่าในระยะสั้นนักลงทุนจะวิตกกังวลเป็นพื้นฐานในทุกบทสนทนาก็ตาม

กองทุนหลัก Invesco Asian Equity Fund มีจุดเด่นตรงที่กว่าร้อยละ 60 ของพอร์ตลงทุนในหุ้นที่ค่อนข้างปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงภายนอก กล่าวคือมีอัตราเติบโตดี มีความสามารถในการแข่งขัน งบการเงินแข็งแกร่ง มีเงินสดมากที่พร้อมจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหรือซื้อกิจการ มีความสามารถในการทำกำไรได้ดี เพียงแต่ซื้อขายในราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ยังถือครองหุ้นที่มีระดับมูลค่าต่ำกว่าดัชนี แต่สร้างกระแสเงินสดได้สูงกว่า

ข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัท”) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้อง หรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในบทความเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งสาธารณชน หรือผู้ลงทุนทราบ บทความฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

March 23, 2020