เศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ภาวะ Technical Recession

ญี่ปุ่นประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 4/2019  (Final) ที่ –1.8% QoQ sa (-7.1% QoQ saar) ซึ่งเป็นการหดตัวเพิ่มขึ้นจากประมาณการเบื้องต้นที่ -1.6% QoQ sa (-6.3% QoQ saar) และมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยมาจากการปรับตัวลดลงของการลงทุนภาคเอกชนเป็นหลักที่หดตัวเพิ่มขึ้นจาก -3.7% QoQ sa เป็น -4.6% QoQ sa สะท้อนตัวเลขรายไตรมาสของภาคธุรกิจที่เพิ่งประกาศออกมา และต่ำกว่าการประมาณการเบื้องต้น ทั้งนี้ นอกจากการลงทุนภาคเอกชนแล้ว การลงทุนภาครัฐก็ขยายตัวลดลงจากประมาณการเบื้องต้นเช่นเดียวกันจาก 1.1% QoQ sa เป็น 0.7% QoQ sa

ตัวเลข GDP ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผลของการขึ้นภาษีการบริโภคของญี่ปุ่นจาก 8% เป็น 10% นั้น รุนแรงกว่าที่รัฐบาลและตลาดคาดไว้ และเมื่อรวมกับผลของ COVID-19 ในช่วงนี้ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในประเทศ และการส่งออก ผ่านทั้ง Supply Disruption และค่าเงินเยนที่แข็งค่า ทำให้เราคาดว่า ในไตรมาส 1/2020 เศรษฐกิจญี่ปุ่นน่าจะหดตัวต่อเนื่อง และทำให้ญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิค* ในที่สุด

* Technical recession หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค คือ การที่ GDP เมื่อเทียบรายไตรมาส (% QoQ) หดตัวติดต่อกันสองไตรมาสขึ้นไป 

คำเตือน ข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัท”) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้อง หรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในบทความเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งสาธารณชน หรือผู้ลงทุนทราบ บทความฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

March 11, 2020