การส่งออกไทยเดือนม.ค.อยู่ที่ 19,625.7 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัว 3.35% YoY (vs prev -1.28% YoY)

การส่งออกไทยเดือนม.ค.อยู่ที่ 19,625.7 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัว 3.35% YoY (vs prev -1.28% YoY) หากไม่รวมทองคำ หดตัว –1.5% YoY (vs prev -0.3% YoY)  

ส่วนการนำเข้าอยู่ที่ 21,181.4 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัว –7.86%  YoY (vs prev  2.5% YoY) ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล –1,555.7 ล้านดอลลาร์ฯ (vs prev เกินดุล +595.7 ล้านดอลลาร์ฯ)

ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้การส่งออกในเดือน ม.ค.ให้ขยายตัวมาจาก

  1. การส่งออกทองคำขยายตัวเกือบ 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องด้วยตลาดมีความกังวลสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 เป็นแรงกระตุ้นการซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น และมีผลดันราคาทองขึ้นสูงในช่วงม.ค.ขณะที่อัตราค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนลง
  2. การส่งออกน้ำมันเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ หลังจากโรงกลั่นปิดทำการเมื่อปลายปี 2019
  3. ในรายสินค้า พบว่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมบางรายการขยายตัวได้ เช่นยางพารา ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักร และเครื่องใช้ไฟฟ้า (โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ)
  4. ในรายประเทศการส่งออกไปสหรัฐฯ จีนและไต้หวันขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยที่
  • การส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยสินค้าสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ อุปกรณ์กึ่งตัวนำฯ เครื่องปรับอากาศฯ ผลิตภัณฑ์ยาง และเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
  • การส่งออกไปจีน ขยายตัว 5.2% YoY และขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 โดยสินค้าสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง ทองแดงฯ รถยนต์และส่วนประกอบ และเครื่องยนต์สันดาปฯ เป็นต้น

สำหรับการนำเข้าไทยในเดือน ม.ค. ที่หดตัว –7.86%  YoY นั้นมาจากฐานสูงของการนำเข้าอาวุธเพื่อซ้อมรบในเดือน ม.ค.ปีก่อน และการนำเข้าทองคำที่ลดลง เมื่อหักทองคำ น้ำมัน และอาวุธ ยุทธปัจจัย การนำเข้าไทยเดือน ม.ค.หดตัว –0.17% YoY ในรายสินค้า การนำเข้าสินค้าทุนขยายตัว 5.8% ในกลุ่มเครื่องจักรกลและส่วนประกอบที่ 18.7% สูงสุดในรอบ 2 ปี

Looking Forward สถานการณ์การส่งออกของไทยในเดือน ม.ค.นี้ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 เท่าใดนัก คาดว่าตัวเลขในเดือนก.พ. เป็นต้นไปจะเห็นการส่งออกที่อาศัยสินค้าขั้นต้นจากจีนจะได้รับผลกระทบ อีกทั้งอุปสงค์จากประเทศอื่นๆอาจจะลดลงตามไปด้วยตาม Sentiment ของเศรษฐกิจในช่วงนี้

คำเตือน ข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัท”) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้อง หรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในบทความเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งสาธารณชน หรือผู้ลงทุนทราบ บทความฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

February 25, 2020