ธนาคารกลางจีน (PBOC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ Loan Prime Rate (LPR)

ธนาคารกลางจีน (PBOC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ Loan Prime Rate (LPR) ประเภท 1 ปีลง 0.10% สู่ระดับ 4.05% สำหรับเดือนก.พ. และได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีลง 0.05% สู่ระดับ 4.75% การประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR ทั้งสองประเภทมีขึ้นในช่วงเวลาที่จีนกำลังรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ COVID-19  ทั้งนี้ PBoC ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะกลางหรือ MLF ไปก่อนหน้านี้มาอยู่ที่ 3.15%

หากพิจารณาดอกเบี้ยระยะสั้นของจีนเช่น CFETS Shibor 1 เดือนจะเห็นว่าปรับลดลงต่อเนื่อง สะท้อนว่า PBoC พยายามที่จะเสริมสภาพคล่องให้กับตลาด และเมื่อวันที่ 17 ก.พ.  PBoC อัดฉีดเงิน 1 แสนล้านหยวนวันนี้ มุ่งรักษาสภาพคล่องในระบบการเงิน โดยให้อัตราดอกเบี้ยที่ 2.4% ส่วนค่าเงินหยวน USDCNY ในวันนี้ อยู่ที่ 7.006

ในด้านนโยบายคลัง ผู้นำจีนได้ส่งสัญญาณผ่อนคลายทางการคลังในระหว่างการประชุม Politburo Standing Committee ในวันที่ 3-12 ก.พ. ด้วย คาดว่าจีนจะประกาศรายละเอียดของมาตรการผ่อนคลายเศรษฐกิจเร็วๆนี้

คำเตือน ข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัท”) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้อง หรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในบทความเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งสาธารณชน หรือผู้ลงทุนทราบ บทความฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

February 20, 2020