B-CHINE-EQ จะติดโรคไวรัสอู่ฮั่น?

Product Management กองทุนบัวหลวง
ช่าวการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีนซึ่งได้แพร่กระจายไปยังประเทศอื่นส่งผลให้ดัชนีตลาด CSI 300 -3.10% เมื่อวาน (23/1/2020) นั้น ทาง Allianz Global Investor ผู้จัดการกองทุน (Outsourced fund manager) กองทุน B-CHINE-EQ มองว่า กลุ่มอุตสาหรรม (Sector) หรือธุรกิจที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ธุรกิจในกลุ่มท่องเที่ยวและบันเทิง ผู้ให้บริการด้านการจัดการท่องเที่ยว ธุรกิจสนามบิน ธุรกิจสายการบิน และสถานศึกษา เนื่องจากผู้คนจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังที่ที่มีคนหนาแน่น สำหรับฮ่องกงและมาเก๊าจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากยอดนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากจีนจะลดลง สำหรับฮ่องกง ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบคือ ธุรกิจค้าปลีก และสำหรับมาเก๊า ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบคือ เกมส์ คาสิโน
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) มีฐานะลงทุน (exposure) ในธุรกิจข้างต้นโดย
1. Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares (สัดส่วนลงทุน 42.07%) : มี exposure ในธุรกิจข้างต้น 5% ของพอร์ต
2. Allianz Global Investors Fund – All China Equity (สัดส่วนลงทุน 40.26%) : มี exposure ในธุรกิจข้างต้น 4% ของพอร์ต
(สัดส่วนลงทุนของกองทุน B-CHINE-EQ  https://www.bblam.co.th/application/files/6815/7915/6857/B-CHINE-EQ.pdf )
และ มีฐานะลงทุน (exposure) ในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ดังกล่าว กล่าวคือ หุ้นกลุ่มอีคอมเมิร์สที่ AGI ถือครอง (ตัวอย่างเช่น บริษัท Alibaba หุ้น Top holding ของหน่วยลงทุน AGI All China fund สัดส่วน 9.1%) ธุรกิจบริษัทผู้ให้บริการด้านการศึกษาออนไลน์ (TAL Education Group หุ้นถือครองในพอร์ตลงทุน ในสัดส่วนที่ไม่มากนัก) ล้วนได้รับประโยชน์จากการที่ผู้คนหลีกเลี่ยงการเดินทาง

หุ้นถือครองในพอร์ตจำนวน 61 บริษัทสำหรับ Allianz All China Equity และ 54 บริษัทสำหรับ Allianz China A-Shares ล้วนมีกระบวนการคัดเลือกลงทุนที่เน้นพิจารณาทั้ง Growth / Quality / Valuation ซึ่งคัดเลือกบริษัทที่มีโมเดลในการทำธุรกิจที่ดีเลิศ เช่น เป็นผู้นำด้านส่วนแบ่งตลาด ถือครองเทคโนโลยีชั้นสูง บริษัทอื่นๆในกระบวนการผลิต (Supply chain) ต้องพึ่งพาสินค้า จึงทำให้แม้ ยอดขาย/รายได้จากการผลิตอาจชะลอตัวลงจากความหวาดกลัวของสาธารณะชน แต่ก็อยู่ในฐานะที่พร้อมเผชิญกับการชะลอตัวได้ สำหรับผู้ที่กำลังรอโอกาสสะสมลงทุน อาจพิจารณาตามความเหมาะสมได้
คำเตือน ข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัท”) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้อง หรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในบทความเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งสาธารณชน หรือผู้ลงทุนทราบ บทความฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

January 27, 2020