รัฐบาลสหรัฐฯและจีนได้บรรลุข้อตกลงทางการค้าบางส่วน

หลังการเจรจาการค้ากับจีนในวันที่ 10-11 ต.ค. รัฐบาลสหรัฐฯและจีนได้บรรลุข้อตกลงทางการค้าบางส่วนโดย

รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศระงับการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนมูลค่า  250bn usd จาก 25% เป็น 30% ซึ่งเดิมมีกำหนดวันที่ 15 ต.ค.นี้ มีความคืบหน้ามากขึ้น โดยปธน. Donald Trump ให้นิยามข้อตกลงการค้าในรอบนี้ว่า “Phase 1”

ส่วนรัฐบาลจีนได้ตกลงที่จะ

1)    เพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ อีก 40-50 bn usd

2)    ออก Guidelines การบริหารจัดการค่าเงิน และ

3)    เปิดตลาดการเงินให้กับสถาบันการเงินของสหรัฐฯ

ปธน. Trump ระบุว่าแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) และการถ่ายโอนความรู้ของบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาทำธุรกิจในจีน (Technology transfer) มีความคืบหน้ามากขึ้นในการเจรจารอบนี้ แต่ยังไม่บรรลุข้อตกลงร่วมกัน

ทั้งนี้ สหรัฐฯ คาดว่าข้อตกลงทางการค้าดังกล่าวจะถูกลงนามโดยปธน. Trump และปธน. Xi Jinping ของจีนในการประชุม APEC ที่ประเทศชิลีกลางเดือน พ.ย. ขณะที่รัฐบาลจีนเรียกร้องให้มีการเจรจาระหว่างกันอีกรอบเพื่อสรุปรายละเอียดของข้อตกลงให้ชัดเจนก่อนที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายจะลงนามร่วมกัน

สำหรับการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนก้อนที่สองของกลุ่ม 300bn usd มูลค่าราว 160bn usd ที่อัตรา 15% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้า Consumer Electronics เช่น มือถือและคอมพิวเตอร์ สหรัฐฯ ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าจะเลื่อนการปรับขึ้นภาษีนำเข้าดังกล่าวออกไปจากกำหนดวันที่ 15 ธ.ค. ซึ่งอาจจะต้องขึ้นกับผลการเจรจาครั้งหน้าหรือ “Phase 2” ที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือน พ.ย.

โดยการเจรจาใน Phase 2 จะเน้นไปที่การแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายโอนความรู้ของบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาทำธุรกิจในจีน

October 15, 2019