กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% (25 ก.ย.)

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติเป็นเอกฉันท์ที่ 7 ต่อ 0 เสียงให้คงดอกเบี้ยนโยบาย ไว้ที่ระดับ1.50% นอกจากนี้ ยังประกาศลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยลงทั้งในปีนี้ลงมาอยู่ที่ 2.8% จาก 3.3% ที่ประกาศในเดือน มิ.ย. โดยคาดว่าการส่งออกจะหดตัว -1.0% และลดคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2020 ลงมาอยู่ที่ 3.3% จาก 3.7% ตามลำดับ

ความเห็นของ กนง. ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยอ่อนแอลงทุกภาคส่วน การส่งออกหดตัวลงมาก เนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าอ่อนแอลงตามนโยบายกีดกันทางการค้าและวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ฟื้นตัวช้า ส่วนการท่องเที่ยวชะลอตัวลง ด้านอุปสงค์ในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนถูกกดดันจากรายได้และการจ้างงานที่ลดลง กอปรกับผลกระทบของภัยธรรมชาติ แม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ขณะที่การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนชะลอตัว

อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย ภาวะการเงินผ่อนคลาย แต่สินเชื่อธุรกิจและครัวเรือนชะลอลง และเงินบาทแข็งค่ากว่าคู่ค้าคู่แข่งซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจมากขึ้น และ ธปท. จะพิจารณามาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังคงกังวลต่อพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนสูงในภาวะดอกเบี้ยต่ำ และภาระหนี้สินของครัวเรือนและธุรกิจ SMEs ที่สูง โดยมองว่ามาตรการที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้ดูแลความเปราะบางไปบางส่วนแล้ว

September 27, 2019