การส่งออกไทยเดือน มิ.ย.อยู่ที่ 21,409.30 ล้านดอลลาร์ฯ

การส่งออกไทยเดือนมิ.ย.อยู่ที่ 21,409.30 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัว -2.15% YoY (vs prev -5.8% YoY) ส่วนการนำเข้า อยู่ที่ 18,197.10 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัว -9.44% (vs prev -0.6% YoY) ดุลการค้า มิ.ย. เกินดุล 3,212 ล้านดอลลาร์ฯ (181.5 ล้านดอลลาร์ฯ)

สำหรับตัวเลข YTD 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) การส่งออกมีมูลค่า 122,970.70 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัว -2.91% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 119,027.40 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัว -2.41%YoY ดุลการค้าหกเดือนเกินดุล 3,943 ล้านดอลลาร์ฯ (เมื่อเทียบกับหกเดือนปีที่แล้วเกินดุล4,263.9 ล้านดอลลาร์ฯ)

หากพิจารณาในรายสินค้าจะพบว่าสินค้ากลุ่มอัญมณีขยายตัวสูงขึ้นถึง 126.8% YoYโดยที่มูลค่าการส่งออกของกลุ่มนี้อยู่ที่ 2.6 พันล้านดอลลาร์ฯ หรือคิดเป็น 12.3% ของการส่งออกทั้งหมด นับว่าสูงเมื่อเทียบค่าเฉลี่ยในอดีต โดยเป็นการส่งออกทองคำกระโดดขึ้นไปที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์ฯ หรือขยายตัวที่ 317% YoY หากเรานำสินค้าทองออกการส่งออกที่ไม่รวมทองคำเดือนมิ.ย. จะหดตัว -10.3% YoY

ในส่วนของสินค้าส่งออกสำคัญอื่นๆ 15 อันดับแรก พบว่าหดตัว 11 รายการ

ภาพการส่งออกหดตัวต่อเนื่องจากบรรยากาศทางการค้าที่ถูกกระทบจาก Trade Warสำหรับประเด็นเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่านั้น ก.พาณิชย์ ให้ความเห็น กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเห็นได้ว่า ธปท.มีมาตรการต่างๆ มาช่วยดูแลค่าเงินอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ต้องการเห็นผู้ประกอบการมีการทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนให้มากขึ้น

Bottom Line การส่งออกทั้งปีนี้หากจะให้โตได้ 1-2% จะต้องเห็นส่งออกยืนเหนือ 21,000ล้านดอลลาร์ฯ ทุกเดือนจากนี้ การส่งออกที่แย่ลงกระทบดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยด้วย แต่ถือว่าไทยยังแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

July 23, 2019