เงินเฟ้อเดือน พ.ค. ได้แรงหนุนจากอาหารสด

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของเดือน พ.ค. ยังคงแข็งแกร่งที่ 1.15% แม้ราคาพลังงานในประเทศจะลดลง 0.49% YoY แต่ราคาอาหารสดยังคงเห็นการเพิ่มขึ้นที่ 5.28% YoY ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปนับตั้งแต่ต้นปี (YTD) อยู่ที่ 0.92% ต่ำกว่ากรอบล่างของเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของ ธปท. ที่ 1%-4% เล็กน้อย ในระยะข้างหน้า ด้วยฐานราคาพลังงานที่สูงในกลางปี 2018 กอปรกับการปรับลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้เราคงมุมมองอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2019 ที่ 1.0% และมองว่าธปท จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ในปีนี้

June 10, 2019