ส่งออกมาเลเซียเดือนม.ค. 2019 ชะลอลง ขณะที่เงินเฟ้อฟิลิปปินส์ลดลงสู่กรอบแล้ว

มาเลเซีย: การส่งออกสินค้าของมาเลเซีย ในเดือนม.ค. 2019 เติบโตชะลอลงที่ 3.1% YoY จากเดือนที่ผ่านมาที่ขยายตัว 5.1 % YoY เป็นการหดตัวลงลงในสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมถึงสินค้าปาล์มน้ำมันที่หดตัวลงเช่นกัน ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักที่มีสัดส่วนกว่า 40% มีการขยายตัวที่ชะลอลง

สำหรับการนำเข้า ในเดือนก.พ. 2019 ขยายตัวเล็กน้อยใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมาที่ 1.0% YoY โดยการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวชะลอลง ขณะที่ การนำเข้าสินค้าขั้นกลางหดตัวซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์ต่อสินค้าขั้นกลางเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกชะลอลง

ฟิลิปปินส์: อัตราเงินเฟ้อของฟิลิปปินส์ในเดือน ก.พ. 2018 ขยายตัวชะลอลง ที่ 3.8% YoY (Prev. +4.4% YoY) ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 4.0% และต่ำสุดในรอบ 1 ปี โดยเป็นการปรับตัวลดลงมาอยู่ภายใต้กรอบนโยบายของ BSP ที่ 2.0-4.0% ได้เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เกินกรอบเป็นตั้งแรกในเดือนมี.ค. 2018 หลังรัฐบาลบังคับใช้มาตรการปฏิรูปภาษี (TRAIN) เมื่อเดือนม.ค. 2018 ซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทั่งไปแตะจุดสูงสุดที่ 6.7% YoY ในเดือนต.ค. 2018

อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงเป็นผลจากราคาค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ดลง รวมถึงราคาค่าขนส่งที่ลดลงจากทิศทางราคาน้ำมันที่ชะลอลง

ทั้งนี้ จากแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงจึงคาดว่า BSP จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4.75% ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที่ 21 มี.ค. ที่จะถึงนี้

March 11, 2019