อินโดนีเซียขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 9,100 ล้านดอลลาร์ฯ ใน4Q/2018 ขณะที่ ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ประกาศคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 4.75%

  • อินโดนีเซีย: อินโดนีเซียขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 9,100 ล้านดอลลาร์ฯ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2018 เร่งขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา
  • ฟิลิปปินส์: ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ประกาศคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 4.75% ในการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2019 ที่ผ่านมา

อินโดนีเซีย: อินโดนีเซียขาดดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) 9,100 ล้านดอลลาร์ฯ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2018 เร่งขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งขาดดุล 8,600 ล้านดอลลาร์ฯ ทั้งนี้ อินโดนีเซียประสบปัญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2018 ที่ผ่านมา ธนาคารกลางอินโดนีเซีย (BI) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 6 ครั้ง รวม 175 basis points เพื่อพยุงค่าเงินรูเปียห์

ด้านประธานาธิบดีของอินโดนีเซียก็ได้ประกาศลดการนำเข้า เพื่อช่วยลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด โดยการปรับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) ขึ้น รวมทั้งชะลอโครงการก่อสร้างบางโครงการของรัฐวิสาหกิจออกไปเพื่อลดการนำเข้าสินค้าทุน (Capital Goods) ส่งผลในเดือนธ.ค. 2018 ที่ผ่านมา อินโดนีเซียขาดดุลการค้า (Trade Balance) ชะลอลงที่ 1,102 ล้านดอลลาร์ฯ แต่ยังคงไม่สามารถชดเชยผลจากการขาดดุลรายได้ (Primary income) ได้ที่ส่งผลหให้บัญชีเดินสะพัดของอินโดนีเซียยังคงขาดดุลต่อเนื่อง

ฟิลิปปินส์: ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (BSP) ประกาศคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 4.75% หลังจากอัตราเงินเฟ้อล่าสุดในเดือนม.ค. 2019 ชะลอลงที่ 4.4% ต่ำที่สุดในรอบ 10 เดือน แต่ยังคงเหนือกรอบเป้าหมายของ BSP ที่ 2.0-4.0% โดยอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงเป็นผลเนื่องมาจากการที่ BSP ดำเนินนโยบายการเงินแบบรัดกุมตลอดทั้ง ปี 2018 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จากอัตราเงินเฟ้อในเดือนล่าสุดดังกล่าว และปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลของฐานเงินเฟ้อที่สูงในปีที่ผ่านมา มาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มอุปทานสินค้าอาหาร และราคาน้ำมันในตลาดโลก จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อมีทิศทางที่ลดลง และน่าจะอยู่ในกรอบของ BSP ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2019 นี้ ดังนั้น จึงคาดว่า BSP จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตลอดปี 2019 นี้

February 12, 2019