กนง. คงดอกเบี้ย เสียงก้ำกึ่ง

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 4:3 (ครั้งที่แล้ว 5:2) ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับเดิมที่ 1.50% ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ โดยในการประชุมครั้งนี้ เสียงของกรรมการที่ให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่ม 0.25% จาก 1.50% เป็น 1.75% เป็น 3 เสียง

Key Points

ส่วนใหญ่ไม่ต่างจากการประชุมครั้งก่อนคือ

  • เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง แม้อุปสงค์ต่างประเทศมีสัญญาณชะลอลงบ้าง (แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 3 ยังไม่ค่อยดี แต่กนง.ไม่ค่อยกังวลในจุดนี้เท่าไรนัก)
  • อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีทิศทางเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิม
  • ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลาย และเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
  • เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจสะสมความเปราะบางในระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะจากภาวะการเงินที่ผ่อนคลายเป็นเวลานาน (Search for Yield, Underpriced Risk) ทั้งนี้แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาว่า ธปท. จะออกเกณฑ์สินเชื่อบ้าน (LTV) ออกมาแล้วก็ยังมี คณะกรรมการกนง. บางส่วนมองว่ายังจะต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นอยู่ดี
  • กรรมการ 3 ท่านที่เห็นว่าควรให้ปรับดอกเบี้ยขึ้นเนื่องจาก “การขยายตัวทางเศรษฐกิจมีความชัดเจนเพียงพอ และภาวะการเงินที่ผ่อนคลายมากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจประเมินความเสี่ยงของภาวะการเงินในอนาคตต่ำกว่าที่ควร จึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน ซึ่งจะมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนระยะยาว และเพื่อเริ่มสร้างขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (Policy Space) สำหรับอนาคต”
  • Market Reaction : ตลาดเริ่ม Price-in ความเป็นไปได้ที่กนง. จะตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในวันที่ 19 ธ.ค. นี้ จากเดิมที่ Consensus ส่วนใหญ่มองว่ากนง.จะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้า
November 16, 2018