เงินเฟ้อฟิลิปปินส์เดือนต.ค. ขยายตัว 6.7% YoY ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา

  • อัตราเงินเฟ้อฟิลิปปินส์เดือนต.ค. ขยายตัวที่ 6.7% YoY ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา แต่เหนือกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 6.5% โดยเป็นการขยายตัวเหนือกรอบเป้าหมายของ BSP เป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน
  • ราคาอาหารและพลังงานยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อของฟิลิปปินส์ ทว่าแรงกดดันที่มาจากราคาอาหารซึ่งมีน้ำหนักในตะกร้าเงินเฟ้อกว่า 38.3% ลดลงเล็กน้อยจากราคาข้าวที่มีทิศทางที่ชะลอลง
  • ทั้งนี้ ยังคงคาดว่า อัตราเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปีนี้น่าจะชะลอลง โดย BSP ได้ประมาณการอัตราเงินเฟ้อในปี 2018 ทั้งปีที่ 5.2% YoY

อัตราเงินเฟ้อฟิลิปปินส์ขยายตัวที่ 6.7% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 6.5% YoY และเหนือกรอบเป้าหมายของ BSP ที่ตั้งไว้ที่ 2-4% เป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน ราคาอาหารและพลังงานยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อของฟิลิปปินส์ ทว่าแรงกดดันที่มาจากราคาอาหารซึ่งมีน้ำหนักในตะกร้าเงินเฟ้อกว่า 38.3% ลดลงเล็กน้อยจากราคาข้าวที่มีทิศทางที่ชะลอลง เนื่องจากการนำข้าวจากต่างประเทศเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาด นอกจากนี้ ราคาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบก็ชะลอลงเล็กน้อยเช่นกัน

ทั้งนี้ ยังคงคาดว่า อัตราเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปีนี้น่าจะชะลอลง เนื่องจากผลของการดำเนินนโยบายการเงินอย่างรัดกุม โดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายซึ่งในปีนี้ BSP ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 4 ครั้ง รวม 150 basis points เป็น 4.5% ในปัจจุบัน ประกอบกับผลจากการใช้เครื่องมือในการควบคุมระดับราคาสินค้าอย่างการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศที่จะช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อได้มากขึ้น โดย BSP ได้ประมาณการอัตราเงินเฟ้อในปี 2018 ทั้งปีที่ 5.2% YoY

November 7, 2018