ซัมซุงโยกฐานผลิต-ลุ้นส่งออกปี ’62 โต 5%

สหรัฐตัด GSP สินค้าไทย 11 รายการ กระทบส่งออก 46 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้าน สรท.ลุ้นเป้าหมายส่งออกปี’61 โต 9% ตามเดิม แม้ 11 สินค้าถูกตัดจีเอสพี “ซัมซุง” ย้ายฐานผลิตเข้าสหรัฐอเมริกา ด้านประชารัฐ D4 ฟันธงส่งออกปี’62 โต 5%

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 รัฐบาลสหรัฐประกาศผลการพิจารณาทบทวนสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) ประจำปี 2560 โดยตัดสิทธิ GSP สินค้าไทย 11 รายการ (ร่วมกับอีก 14 ประเทศ) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป เนื่องจากสหรัฐนำเข้าสินค้าดังกล่าวเกินเพดานความจำเป็นด้านการแข่งขัน (competitive need limit : CNLs) ซึ่งกำหนดไว้ 180 ล้านเหรียญสหรัฐ และหรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 50 ทั้งนี้ การตัดสิทธิจะส่งผลให้ต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราปกติ (MFN) 1-8%

สำหรับสินค้าที่ถูกตัดสิทธิ GSP 11 รายการประกอบด้วย ดอกกล้วยไม้สด ทุเรียนสด มะละกอตากแห้ง มะขามตากแห้ง ข้าวโพดปรุงแต่ง ผลไม้/ถั่วแช่อิ่ม มะละกอแปรรูป แผ่นไม้ปูพื้น เครื่องพิมพ์ เครื่องซักผ้า และขาตั้งกล้องถ่ายรูป ซึ่งมีมูลค่าส่งออก 46 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 1.11% ของมูลค่าการใช้สิทธิ GSP สหรัฐ ปี 2560 สหรัฐได้ให้สิทธิ GSP ครอบคลุมสินค้าไทยกว่า 3,400 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,150.59 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 69.98% และในช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) 2561 มีการใช้ GSP ส่งออก 28.8 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 14.3% อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ไทยสามารถยื่นขอคืนสิทธิ GSP ได้ในระหว่างการพิจารณาทบทวนรายการสินค้าประจำปี

November 6, 2018