ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่อง

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan: BoJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยและวงเงินซื้อสินทรัพย์ไว้ในการประชุมเดือนต.ค. ด้วยคะแนนเสียง 7 ต่อ 2 ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวยังอยู่ที่ระดับใกล้ระดับศูนย์ และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ที่ระดับ -0.10% โดยเป็นผลจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำ (เป้าหมายเงินเฟ้อของ BoJอยู่ที่ 2%)

ทั้งนี้ BoJ ส่งสัญญาณว่าจะเพิ่มสัดส่วนการถือครองพันธบัตรรัฐบาลไว้ที่ระดับ 80ล้านล้านเยนต่อปีและจะไม่เปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อสินทรัพย์รวมทั้งได้ปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อเป็นเวลา 3 ปีงบประมาณจนถึงปีงบประมาณ 2020

การคงนโยบายการเงินของ BoJ ทำให้เกิดความแตกต่างในการดำเนินนโยบายมากขึ้นระหว่างธนาคารกลางสำคัญอย่างFed ECB และ BoJ เนื่องจากในปัจจุบัน Fedและ ECB ต่างกลับมาใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวแล้ว นอกจากนี้ การดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องและยาวนานอาจนำไปสู่ปัญหาทางการเงินในญี่ปุ่น เนื่องจากงบดุล (Balance Sheet) ของ BoJ ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล และ ETF จำนวนมาก ทำให้ตลาดต่างจับตาท่าทีของนายคุโรดะที่มีต่อผลกระทบจากนโยบายดอกเบี้ยต่ำของสถาบันการเงินญี่ปุ่น

November 1, 2018