จีน: รัฐบาลประกาศมาตราการลดภาษี เพื่อหนุนเศรษฐกิจ

รัฐบาลจีนเผยมาตรการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามูลค่ารวมราว 5-6 แสนล้านหยวน (ราว 0.5% ของ GDP) ในปี 2019 เพื่อหนุนเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลงต่อเนื่อง ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น และการใช้นโยบายลดความเสี่ยงในภาคการเงินที่ส่งผลกดดันการลงทุน โดยแบ่งเป็น

1) 3.2 แสนล้านหยวน จากการปรับเปลี่ยนฐานภาษี ซึ่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่เดือน ต.ค.

2) 2-3 แสนล้านหยวน จากเพิ่มรายการลดหย่อนภาษี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2019 เป็นต้นไป โดยรายการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่น ค่าเลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุ สินเชื่อบ้านและค่าเช่า ค่าการศึกษา และค่ารักษาพยาบาล

October 24, 2018