IMF ปรับลด GDP ปี 2018-2019 ชะลอลงทั้งสองปี

 • IMF ปรับประมาณการเศรษฐกิจเดือน ต.ค. ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ โดยให้ GDP โลก ปี 2018-2019 ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากปี 2017 ที่ 3.7% “แต่” IMF ปรับลด GDP ปี 2018-2019 ลงทั้งสองปีจากประมาณการครั้งที่แล้ว (เดือนก.ค.) ซึ่งอยู่ที่ 3.9% ทั้งสองปี เป็น 3.7% ทั้งปี 2018 และ 2019 (เท่ากับว่า IMF ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2018-2019 ลง -0.2 pp จากประมาณการเดิม)
 • ในการประมาณการรอบนี้ IMF ให้เหตุผลว่าแม้เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ดีแต่พบ “ความไม่สมดุลของการขยายตัว (Less-balanced Growth)” โดยในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โลกได้เผชิญกับปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงขาลง (Downside Risks) มากขึ้น ขณะที่ปัจจัยที่เป็นแรงสนับสนุน กลับลดลง ทั้งนี้ IMF ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจให้ขยายตัวชะลอลงเพราะเครื่องชี้เศรษฐกิจรายเดือนในหลายประเทศมีโมเมนตัมที่ชะลอลง ขณะที่ประเด็นด้านความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศเริ่มให้ผลเชิงประจักษ์มากขึ้นในช่วงเดือนเม.ย.-ก.ย.
 • สำหรับภาพของเศรษฐกิจในกลุ่มตลาดเกิดใหม่หรือ EM มีความอ่อนแอเชิงโครงสร้างอยู่แล้วเป็นทุนเดิม (เช่น ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล และเป็นเป็นผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิ) ประสบกับปรากฏการณ์จากภายนอกที่ทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวอ่อนแอลง เช่น การที่ราคาน้ำมันปรับขึ้น เป็นผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล ค่าเงินอ่อนค่ารวดเร็ว ทุนสำรองระหว่างประเทศต้องปรับตัวลดลงเพื่อบริหารเสถียรภาพของค่าเงิน เป็นผลให้ประเทศเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้นโยบายทางการเงินและการคลังอย่างเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูความมั่นใจนักลงทุน และสกัดกั้นไม่ให้เศรษฐกิจถูกกระทบแรง

สำหรับในรายประเทศ

 • สหรัฐฯ IMF คงประมาณการ GDP ของปีนี้ไว้ที่ 2.9% YoY เหมือนเดิมหนุนจากนโยบายผ่อนคลายทางการคลัง แต่ปรับลดประมาณการปี 2019 ลง -0.2pp เป็น 2.5% YoY จากการใช้นโยบายกีดกันทางการค้ากับจีน และได้ประกาศขึ้นภาษีนำเข้า 10% จากสินค้าจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ
 • จีน IMF คงประมาณการ GDP ปีนี้ไว้ที่ 6.6% YoY แต่ปรับลดประมาณการปีหน้าลงเช่นเดียวกัน -0.2pp เป็น 6.2% YoY
 • ยูโรโซน IMF ปรับลดประมาณการ GDP ปี 2018 นี้ลง -0.2pp เป็น 2.0% YoY จากเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดในช่วงครึ่งแรกของปี โดยคงประมาณการ GDP ปี 2019 ที่ 1.9% YoY
 • ญี่ปุ่น IMF ปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปีนี้ขึ้น +0.1pp เป็น 1.1% YoY และคงประมาณการ GDP ปีหน้าที่ 0.9% YoY
 • EM IMF ปรับลดประมาณการ GDP ปี 2018 และปี 2019 ลง -0.2pp และ -0.4pp เป็น 4.9% YoY และ 4.7% YoY ตามลำดับ โดยเฉพาะในประเทศอาร์เจนติน่า บราซิล อิหร่าน และตุรกี ซึ่งประสบวิกฤตค่าเงิน
 • ประเทศไทย IMF คาด GDP ไทยจะเร่งตัวขึ้นเป็น 4.6% YoY ในปีนี้ (vs. 3.9% ปี 2017) และ 3.9% YoY ในปี 2019
 • IMF กล่าวว่าความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกได้เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ทั้งจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของ Fed ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดเงินไหลออกเป็นจำนวนมากจากประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่
 • IMF ประเมินว่าหากสงครามการค้ายังคงยืดเยื้อต่อไป และสหรัฐฯ ยังคงเดินหน้าปรับขึ้นภาษีนำเข้า (รวมถึงรถยนต์) ขณะที่ประเทศอื่นๆออกมาตรการตอบโต้กลับ จะส่งผลให้ GDP โลกปรับลดลงกว่า -0.8pp ในปี 2020 โดยผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ จะรุนแรงที่สุด
October 9, 2018